آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید کامیونی حاوی مواد رادیواکتیو در مکزیک به سرقت رفته است.

به گزارش بی بی سی فارسی، دولت مکزیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که این کامیون که حاوی “مواد خطرناک رادیواکتیو” بود که برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می‌گرفت، روز دوشنبه به سرقت رفته است.

دستگاه رادیوتراپی برای درمان سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این کامیون در حال انتقال چنین دستگاهی از یک بیمارستان به یک انبار کالای فرسوده بود. این کامیون در نزدیکی پایتخت به سرقت رفته است.

کمیسیون امنیت هسته‌ای مکزیک گفته است که در زمان این سرقت، دستگاه رادیوتراپی در محفظه‌ای ایمن قرار داشت.

این کمیسیون هشدار داده که اگر دستگاه آسیب ببیند و یا از محفظه خود خارج شود، خطرناک خواهد بود.

رسانه‌های محلی مکزیک گفته‌اند که کامیون حاوی این دستگاه در نزدیکی یک پمپ بنزین در حومه پایتخت به سرقت رفته است.

پلیس مکزیک در حال حاضر در جست‌و‌جوی این کامیون و محموله آن است و به شهروندان در مورد خطرات احتمالی آن هشدار داده است.