از نقش جوامع مسلمان در غنی سازی زندگی در کشور ستایش کرد

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز گذشته، نقش جامعه مسلمان در غنی سازی زندگی عمومی در انگلیس و پشتیبانی مستمر آن ها در مقابله با سازمان تروریستی داعش را مورد ستایش قرار داد.

          کامرون روز گذشته در جلسه هفتگی مجلس عوام (پارلمان) گفت: «نمی توان گفت که آن چه این اراذل و اوباش انجام می دهند، نشان دهنده دین اسلام است که دین صلح است. ما باید ثابت کنیم که آن چه آن ها انجام می دهند درست نیست، و نقش جوامع مسلمان در این راستا بسیار پویا است، و من از آن ها برای کاری که انجام می دهند قدردانی می کنم».

کامرون تأکید کرد که بعد از رویداد های اخیر در پاریس بودجه اختصاص داده شده به پلیس نباید تغییر کند. وی افزود: «همه شهروندان باید برای به چالش کشیدن تروریست ها به زندگی خود به صورت عادی ادامه دهند». وی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان توضیح داد که مقامات بریتانیایی از سال ۲۰۱۰ تا کنون از ورود ۹۵ هزار نفر به خاک این کشور به دلایل امنیتی جلوگیری کردند.