کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

در تهران کافی شاپ های زنجیره ای که در دنیا شناخته شده اند، همانند استارباکس، کوستا، ایت، کافه نرو و … وجود ندارد. شاید همین مسئله موجب شده تا هنرمندان و معماران ایرانی دست به خلاقیت بزنند و فضاهای هنری و دکوراسیون های منحصر به فرد در کافی شاپ ها خلق کنند.

کافی شاپ یا قهوه خانه محلی است عمومی که در آن نوشیدنی های غیر الکی و گاه غذاهای سبک عرضه می شود.

مردم در گذشته برای نوشیدن چای، خوردن نهار و شام به قهوه خانه می رفتند. به تدریج قهوه خانه ها محلی برای نشر اخبار و بحث و گفت و گو در مورد اخبار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شد. همچنین به تدریج سرگرمی هایی مانند مدیحه سرایی، نقالی، شاهنامه خوانی، سخنوری و مشاعره در قهوه خانه ها رواج یافت. به زبان دیگر می توان گفت که این مکان ها به عنوان نهادی با اهمیت از جهت فرهنگی به جامعه معرفی شد.

اگر چه قهوه خانه ها در ایران با گذشت زمان تغییراتی داشته اند و همچنان مخاطبان خاص خود را دارند، اما کافی شاپ ها که نمونه غربی تر قهوه خانه ها هستند، در بین جوانان ایرانی جایگاه ویژه ای دارند.

کافی شاپ ها امروزه پاتوقی برای جوانان ایرانی محسوب می شوند تا در فضایی صمیمی به دیدار هم بروند و جلسات دوستانه خود را برگزار کنند.

موسیقی آرام و بدون کلام زمینه گفت و گوهای گرم جوانانی است که به دور از هیاهوی روزانه به گوشه ای خلوت آماده اند، تا با دوست خود گپی بزنند.

هنرمندان ایرانی نیز از این فضا استفاده کرده اند و یا خود دست به کار شده و کافی شاپی را اداره می کنند و یا اینکه پاتوقی را برای خود در کافی شاپی برگزیده اند.

توسعه و افزایش تعداد کافی شاپ ها در ایران موجب شده است تا گروه های مختلف، کافی شاپ های مخصوص خود داشته باشند؛ کافی شاپ فوتبالیست ها، هنرمندان، نویسندگان، دختران و … .

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی

کافی شاپ ها یکی از پاتوق های جوانان تهران -عکس از شرق پارسی