فراهم شدن زمینه برای فضانوردان در راستای دسترسی به غذا در فضا

عکس: بذر پنبه بر سطح ماه

قاهره – یسرا سلامه

دولت چین روز سه شنبه (۱۵ ژانویه -۲۵ دی) از کاشت بذر پنبه بر سطح ماه خبر داد. این دانه توسط کاوشگر چینی «چانگ ای ۴»‌ حمل شد. این اولین دانه کشت شده بر سطح ماه به شمار می رود.
رادیو بی بی سی گفت « مواد بیولوژیکی برای نخستین بار توسط چین بر سطح ماه کشت می شود و بدین ترتیب، این طرح گام مهمی در کشف فضا در دراز مدت به شمار می رود.»
پژوهشگران دانشگاه چانگ چینگ در جنوب غرب چین روز سه شنبه (۱۵ ژانویه-۲۵ دی) گفتند «کاوشگر چینی چانگ ای ۴» در فاصله دوری از محیط حیاتی کوچک بر سطح ماه فرود آمد و تجربه کشت چند ماده را در آنجا انجام داد.
پژوهشگران سهیم در این پروژه گفتند «این کاوشگر تجربه کاشت پنبه و شلغن و سیب زمینی و بذر گل راک شاهی و تخم مگس میوه را برای تشکیل یک محیط بیولوژیکی ساده و کوچک بر روی سطح ماه انجام داد.»
تصاویر این کاوشگر نشان داد که جوانه دانه پنبه رشد خوبی داشته اما بقیه گیاهان تا حالا رشد نکرده اند.
این کاوشگر چینی در سوم ژانویه (۱۳ دی) با مواد و وسایلی برای بررسی وضعیت جغرافیایی روی سطح ماه فرود آمد.
بی بی سی افزود «گیاهان در محیط ایستگاه فضایی بین المللی رشد کردند اما پیشتر تجربه رشد این مواد در سطح ماه به نتیجه نرسیده بود.»
این رویداد حالا بستر مناسبی برای کشت گیاه بر سطح ماه فراهم می کند و شاید فضانوردان بتوانند به مواد غذایی مورد نیاز خود از کشت گیاه در فضا دسترسی پیدا کنند و بدین ترتیب لزوم چندانی به تامین مواد غذایی از زمین وجود ندارد.
پژوهشگران چینی محیط حیاتی برای مواد گیاهی فراهم کردند که البته مهم ترین چالش دانشمندان این بوده که دمای هوای ماه را در شرایط مناسب با رشد گیاهان تنظیم کنند. این ماموریت با توجه به تغییر دمای هوا بین ۱۰۰ تا ۱۷۳ درجه زیر صفر مشکل به نظر می رسد.
خبرگزاری شینهوا گزارش داد سفر کاوشگر بیست روز طول کشیده است و حدود ۱۷۰ عکس تا کنون از آنجا توسط کاوشگر گرفته شده که به زمین ارسال شده اند.

حالا برخی از احتمال «آلودگی» سطح ماه ابراز نگرانی می کنند اما دانشمندان این دغدغه را کم اهمیت ارزیابی کردند. بی بی سی گفت که فضانوردان در جریان سفر به آپولو حدود صد کیسه زباله در سطح ماه بر جای گذاشته اند.
گفتنی است چین اولین کشوری است که کاوشگرش در نیمه تاریک ماه فرود آمده است. دولت چین قصد دارد چهار کاوشگر دیگر برای بررسی و نمونه برداری از ماه ارسال کند.