شاهزادگان، وزیران و نمایندگان مجلس شورا پس از انتصاب به سمت‌های جدید، امروز در کاخ یمامه ریاض در حضور خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سوگند یاد کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد وزیر دولت و عضو شورای وزیران، شاهزاده عبدالله بن بندر وزیر گارد ملی، دکتر فهد بن عبدالله المبارک وزیر دولت و عضو شورای وزیران، دکتر حمد بن محمد آل الشیخ وزیر آموزش، و استاد ترکی بن عبدالله الشبانه وزیر رسانه از جمله مقاماتی بودند که ادای سوگند کردند.
همچنین شاهزاده ترکی بن طلال امیر منطقه عسیر، شازاده بدر بن سلطان نایب امیر منطقه مکه، شاهزاده فیصل بن نواف امیر منطقه الجوف نیز سوگند یاد کردند.
استاد محمد بن حمود المزید استاد هزاع القحطانی و استاد بندر عسیری، نمایندگان جدید مجلس شورا نیز قسم را ادا کردند که لفظ آن اینگونه است: «به خدای بزرگ سوگند یاد می‌کنم که به دینم اخلاص داشته باشم، سپس به پادشاه و وطنم مخلص باشم، رازهای دولت را افشا نکنم، مصالح و قوانین آن را حفظ کنم و وظایف خود را با صداقت و امانت و اخلاص و عدالت انجام دهم».
پس از ادای سوگند، حاضران به سخنان خادم حرمین شریفین و راهنمایی‌های ایشان گوش فرا دادند.