محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در راستای عمل به دستور رئیس جمهوری ایران با هدف رایزنی با کشورهای موثر در توافق هسته‌ای سفری را به‌چند کشور آغاز کرده است.

وی امروز در بدو ورود به چین با بیان این که هدف از این سفر رایزنی و سنجش امکان بقای ایران در برجام است گفت که ما از این مه چین در این مرحله در کنار ما ایستاده است مطمئنیم.

ظریف همچنین درباره‌ی موضع اروپائی‌ها هم گفته است که قرار است با سه کشور اروپایی در این زمینه گفت‌وگو کند و در صورت ارائه‌ی تضمین‌های لازم از سوی آنان و تامین منافع آمریکا ایران در برجام خواهد ماند و در غیر این صورت از برجام خارج خواهد شد.

روسیه و بلژیک مقصدهای بعدی سفر ظریف خواهد بود.