آنچه در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد عبارت از گردباد سیاسی بود که در سر داشت صدماتی را به پادشاهی عربی سعودی وارد کند و به نظر می‌آید که حتی اگر قضیه خاشقجی نیز اتفاق نمی‌افتاد آنها پیگیر مسئله دیگری برای تحقق اهداف خود می‌گشتند. این گردباد توسط جریان چپ‌گرای اروپایی تحریک می‌شد و به واسطه بسیاری از حکومت‌ها و احزاب سیاسی و موتورهای رسانه ای جهانی و محلی و شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به اجرا گذاشته شد. این هجمه را دشمنان مملکت مانند ایران و قطر پشتیبانی کردند و برای آن پشتوانه لوجستیک در نظر گرفتند. همچنین شرایط انتخاباتی بعضی از اطراف این مسئله را دست آویزی قرار داد تا به تبلیغات سیاسی خود برای کسب آرای مردمی جان تازه بخشد و هم پیمانان دولت سعودی را تحت فشار قرار دهد.
منطقه ما هیچ‌گاه گردباد سیاسی به این شدت را بر ضد یک دولت عربی به خود ندیده بود حتی آن اقداماتی که پس از برکناری رئیس اخوان المسلمین از ریاست برای مصر اتفاق افتاد همانند این گردباد تند نبود و تا این حد تمرکز یافته و از پیش طراحی شده اجرا نگشت. این یک موج سونامی بود که بلندای آن مانند بلندای قامت مملکت است… آیا آن را ناکام گذاشتیم؟
شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات مملکت روز پنج شنبه در گفتگویی با روزنامه واشینگتن پست اظهار کرد که یکی از عوامل ناکام ماندن این حملات بی‌سابقه هجوم به شاهزاده محمد بن سلمان است که در رسانه‌های غربی مورد تهاجم غیرقابل قبولی قرار گرفت اما نه تنها این مسئله موجب کاهش محبوبیت او نشد بلکه محبوبیت او هم در بین همه مردم افزایش یافت و همچنین در بین خاندان سلطنتی نیز تأیید او بیش از پیش شده‌است زیرا همگان نظاره می‌کردند که چگونه او و خاندان سلطنتی ظالمانه مورد یورش قرار گرفتند.
شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین موانع شناخت جوامع خلیجی توسط غربی‌ها این است که آنها از ماهیت این جوامع و به‌طور دقیق رابطه میان مردم این جوامع و رهبری خود- چه پادشاه چه شیخ چه امیر- بی خبرند. در این‌جا نظام بیعت بین مردم و رهبر همیشگی است و از سر رضایت و قبول صورت می‌گیرد. بیعت یک الزام دوگانه است میان حکومت کننده و حکومت شونده که بر بیعت کننده حکم می‌کند از رهبر تبعیت کند و فرمان او را بر گردن نهد و بر بیعت شونده الزام می‌کند طبق مصلحت همگانی رفتار کند و به مصالح عموم پایبند باشد. این یک نظامی است که اسلام نیز آن را تأیید کرده و بر صحت آن تأکید گذاشته‌است. در بیعت، فرد بیگانه از بیعت کنندگان و سرزمین آنان نمی‌تواند در نقض آن شرکت کند بنابراین چگونه می‌توان توقع داشت که اطراف بیگانه می‌توانند منجر به برهم زدن بیعت شوند. یکی دیگر از اموری که غرب از فهم آن عاجز است «فزعت» است که طی آن افراد برای یاری نزدیک یا هم پیمان خویش می‌شتابند و بی آنکه درخواستی صورت گیرد افراد خود از سر شهامت و شجاعت برای احقاق فزعت برمی‌خیزند. این درست همان کاری است که ملت سعوی و همراه آنان مردم خلیج و عرب انجام داد هنگامی که مشاهده کرد شاهزاده محمد بن سلمان از سوی غرب مورد ظلم واقع می‌شود.
جهل غرب و به‌طور مشخص چپ‌گرایی غربی نسبت به ماهیت جوامع ما باعث شد که آنها درگیر حساب‌هایی شوند که همواره نتایج عکسی برای آنها می‌آورد.