الاصبحی: اقداماتی برای اعتماد سازی و نجات مذاکرات مورد نیاز است

بخشی از مذاکرات کویت در خصوص یمن – عکس از الشرق الأوسط

بخشی از مذاکرات کویت در خصوص یمن – عکس از الشرق الأوسط

در حالی که مذاکرات صلح یمن تحت نظارت سازمان ملل متحد در کویت ادامه دارد، منابع بلند پایه یمنی به «الشرق الأوسط» گفتند برخی طرف های بین المللی با بهره جویی از بن بست افق در مذاکرات، به طور غیر رسمی مسئله تشکیل دولت وحدت ملی، یا حکومت اتحادی با کودتاگران را مطرح کردند و این همان تقاضای کودتاگران از زمان آغاز مذاکرات در ۲۱ ماه گذشته است و آن ها پیشرفت در دیگر راه ها را پیش از دستیابی به خواسته خود رد می کنند.

عز الدین الاصبحی وزیر حقوق بشر یمن و عضو هیئت دولتی در اظهار نظر به این تحول به «الشرق الأوسط» گفت: «موضوع تشکیل دولت پیش از پایان یافتن کودتا از جمله خواسته ها و ایده هایی است که خارج از چارچوب رسمی مطرح می شود».

الاصبحی تأکید کرد مذاکرات وارد افق مسدود شده است. با این حال وی تأکید کرد نمی توان تنها در یک نشست یا یک دوره مذاکرات گام بزرگی برداشت. وی دستیابی به تصمیمات نهایی در خصوص موضوعات سیاسی و امنیتی را بدون اعتماد سازی غیر ممکن دانست.