شادی هواداران صدر پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات عراق در بغداد

کمیتهی مستقل برگزاری انتخابات عراق اعلام کرده که باشمارش نیمی از آرا، نتایج اولیه نشان دهندهی پیشتازی مقتدی صدر روحانی شیعی در انتخابات پارلمانی عراق است.

این نتایج به معنای آن است که گروه «سائرون» به رهبری این روحانی شیعه که ایران سعی کرده او را به حاشیه براند توانسته است گوی سبقت را تاکنون از رقبای خود برباید و احتمال تشکیل دولت توسط ائتلاف وی بعید نیست.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج نشان میدهند که پس از مقتدی صدر، لیست هادی العامری فرماندهی حشد شعبی در مرکز دوم ایستاده و لیست حیدر العبادی نخست وزیر کنونی عراق هم در مرتبهی سوم است.