بورکینی (مایو اسلامی)

بورکینی (مایو اسلامی)

دیوان عالی اداری فرانسه روزگذشته ممنوعیت استفاده از بورکینی (مایو اسلامی) در آن کشور را به حال تعلیق درآورد.

دادگاه عالی فرانسه اعلام کرد که ممنوعیت پوشیدن بورکینی “جدا و به وضوح نقض قانونی آزادی بیان، عقیده و آزادی های فردی” است.

درحالی که پیش از این تعداد زیادی از زنان مسلمان به دلیل پوشیدن مایو اسلامی در سواحل برخی شهرهای فرانسه جریمه شده اند، اکنون اعلام شده است که با صدور حکم دیوان عالی ، زنان می توانند جریمه های پرداخت شده را بازپس گیرند.

پلیس فرانسه هفته گذشته در ساحل یکی از شهرهای این کشور یک زن مسلمان را ناگزیر کرد که مایو اسلامی خود را از تن درآورد. این اقدام موجب اعتراض های گسترده در محافل مختلف مسلمان و غیر مسلمان دراروپا شد.

بورکینی، نوعی لباس طراحی شده برای شناست که محجبه است و زنان مسلمان در اروپا از آن استفاده می‌کنند.