گردشگران باخیالی راحت از مقبره‌‌های «سقاره» مصر دیدن کنند
قاهره: حازم بدر
تیم مشترک تحقیقاتی مصر و آلمان اعلام کردند؛ مقبره‌های فرعونی سقاره در ۲۲ کیلومتری غربی قاهره عاری از گاز سمی رادون است و گردشگران می‌توانند با خیالی راحت از این منطقه باستانی فرعونی دیدن کنند.
به گزارش الشرق الاوسط، اما از طرفی دیگر این تیم پژوهشی تاکید کرد این گاز سمی در این منطقه از حد مجاز بیشتر شده و در صورت ماندن کارکنان بیش از اندازه در معرض آن برای سلامتی آنها مضر است و باید مدت کار کارکنان این مقبره کاسته شود.
گاز رادون در رده گازهای شیمایی بی رنگ و بو اما تشعشعی به شمار می‌رود.
 طبق استاندارد جهانی این گاز نباید از«۲۰ میلی سیورت در سال» باشد.
سید سلامه استاد فیزیک در جامعه مصری عین شمس و سرگروه این تیم تحقیقاتی در گفتگو با «الشرق الاوسط» در این خصوص گفت: «نسبت در معرض قرار گرفتن کارکنان مقبره تقریبا ۱۴۰ میلی سیورت در سال در این گاز رادیواکتیوی بود.. این در حالی است که گردشگران دائمی تقریبا ۱۴ میلی سیورت بود.. اما گردشگرانی که برای یک بار به مقبره سر می‌زنند بسیار ناچیز است».
این تیم تحقیقاتی توانست با تجهیزات پیشرفته آلمانی در زمینه اندازه‌گیری گازهای سمی، اندازه دقیق نسبت رادیواکتیو بودن این گاز را بسنجد.
دکتر محمد ایهاب استاد علوم انسانی دانشگاه المستقبل نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «ما نمی‌توانیم سیستم تهویه قوی در این مقبره‌ها ایجاد کنیم چراکه رطوبت جوی باعث از بین رفتن آثار باستانی می‌شود، اما کسانی که زیاد در آن مقبره تردد دارند باید ساعات حضور خود را کم کنند».
شایان ذکر است گاز سمی رادون دومین گاز سرطان‌زا برای شش، پس از دود دخانیات است.