نگرانی از به کار گرفتن زندانیان توسط این روحانی افراطی

عکسی آرشیوی از انجم چودری در حال سخنرانی در محوطه خارجی مسجد «ریجنسی پارک» در مرکز لندن – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

عکسی آرشیوی از انجم چودری در حال سخنرانی در محوطه خارجی مسجد «ریجنسی پارک» در مرکز لندن – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

دولت انگلیس در چارچوب اصلاحات عمومی سازمان زندان ها، امروز بسته اقدامات جدیدی در خصوص جدا کردن افراطی های خطرناک از دیگر زندانیان کشور را اعلام می کند.

این اقدام چند روز پس از محکومیت انجم چودری، بازوی راست عمر بکری محمد ، مؤسس  گروه تروریستی «مهاجرون» انجام می شود که به حمایت از «داعش» محکوم شده است. محکوم شدن چودری به تروریسم توسط دادگستری انگلیس، او را در معرض حبس تا مدت ۱۰ سال قرار می دهد. این اقدام دادگستری نگرانی هایی را از گسترش تفکر افراطی و به کار گرفتن افراطی ها در بین زندانیان ایجاد می کند. درخواست هایی مبنی بر ضرورت جدا کردن چودری در یک زندان انفرادی در بین محافل سیاسی و امنیتی انگلیس افزایش یافت تا او را از ترویج ایده افراط گرایی منع کند.

یک منبع در وزارت دادگستری روز گذشته تأکید کرد که الیزابت تروس وزیر دادگستری در دولت ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد به منظور مبارزه با تروریسم و گسترش افراط گرایی، آموزش های جدیدی به مسؤلان زندان ها داده شده است. «الشرق الأوسط» اطلاع یافت که این وزارت در حال بررسی طرحی برای مبارزه با تروریسم در زندان ها است که شامل سه محور است؛ اولین محور توانبخشی کارکنان زندان ها برای اتخاذ اقدامات سرسختانه برای مبارزه با گسترش افراط گرایی است، دوم، جلوگیری از به کار بردن ادبیاتی با محتوای افراطی، ، و جلوگیری از هر زندانی که به ترویج باورهای ناسازگار با اصول انگلیس، و ترویج دیدگاه های خطرناک دیگر در نماز جمعه است.

اما سومین و مهم ترین محور در طرح دولتی، جدایی «افراطی های خطرناک» در واحدهای مخصوص برای جلوگیری از گسترش تفکر تروریستی در میان زندانیان است.