ولیعهد عربستان سعودی در ریاض از سلام استقبال می کند

میشل عون  و سمیر جعجع

میشل عون و سمیر جعجع

روز گذشته و در دیداری نادر بین دو قطب مسیحی در لبنان، سمیر جعجع رئیس هیئت اجرایی حزب نیروهای لبنان با میشل عون رئیس جنبش آزاد ملی در محل اقامت عون در الرابیه در منطقه المتن در کوههای لبنان دیدار کردند. این دیدار که پس از سالها دوری و جدایی بین آن ها صورت می گیرد برای بحث و بررسی قضایای موجود بود که برجسته ترین آن ها خلاء پست ریاست جمهوری است.

این دیدار با اعلامیه ای که بر چندین مبحث متمرکز بود خاتمه یافت که مهمترین آن ها، توافق بر انتخاب رئیس جمهوری قوی برای لبنان، تلاش برای به کنترل گرفتن اوضاع در مرزهای لبنان، جلوگیری از برپایی منطقه حائل در لبنان و احترام گذاشتن به تمامی تصمیم گیری های مشروع دولت بود.

در همین راستا، روز گذشته تمام سلام نخست وزیر لبنان سفر رسمی خود را به عربستان سعودی آغاز کرد و شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور در فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز از وی استقبال کرد. سلام به هنگام رسیدن به عربستان گفت: «این سفر فرصتی برای دیدار با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی فراهم می کند که از جایگاه ویژه ای در قلب لبنانی ها برخودار است».