واکنش ضد و نقیض تهران پس از سلب تابعیت از قاسم عیسی

قاسم سلیمانی در همایش نمایندگان پارلمان در ماه می گذشته مواضع ایران در خاورمیانه را شرح می دهد – عکس از خانه ملت

قاسم سلیمانی در همایش نمایندگان پارلمان در ماه می گذشته مواضع ایران در خاورمیانه را شرح می دهد – عکس از خانه ملت

یک روز پس از تصمیم دولت بحرین به سلب تابعیت بحرینی از عیسی قاسم، و ثبت دادخواست برای انحلال انجمنهای مدنی و ارجاع اعضای هیاتهای مدیره آن ها به دادگاه به اتهام پول شویی، روز گذشته این کشور بر ضرورت تقویت جبهه داخلی و افزایش تمهیدات امنیتی برای حفظ امنیت و ثبات تأکید کرد.

سرتیپ شیخ راشد بن عبد الله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین تأکید کرد این وازت به اقدامات خود به منظور اجرای قانون و حفظ امنیت ادامه می دهد. وی افزود در زمان کنونی نیاز هست هر کسی به تقویت جبهه داخلی و تقویت آمادگی های امنیتی برای حفظ امنیت بپردازد. وی گفت: «اینک زمان اتحاد و انسجام است و هیچ جایی برای ایجاد اختلاف و افراط گرایی وجود ندارد».

این اقدامات بحرین پس از تهدیدات قاسم سلیمانی فرمانده «سپاه قدس» ایران، به انقلابی با هدف «سرنگونی رژیم در بحرین» صورت گرفت. اما موضع گیری های ایران یکسان و هماهنگ نبود؛ به طوری که برخی از  نهادهای دولتی نزدیک به دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران، از تهدید سلیمانی انتقاد کردند، و آن را در واکنش به برکناری متحدش امیر عبداللهیان، از پست معاونت وزیر خارجه در امور عربی و آفریقایی دانستند. حسام الدین آشنا، یکی از مشاوران روحانی، تصریحات سلیمانی را به طور ضمنی مورد انتقاد قرار داد و گفت اظهارات سلیمانی با هدف از بین بردن مشروعیت دیپلماسی ایران است.

از سوی دیگر وزارت خارجه ایران نیز بیانیه ای بدون هیچ گونه تهدیدی صادر کرد و تنها اشاره کرد که سلب تابعیت امری مغایر با موازین بین المللی است.