به اهتزاز در آمدن پرچم فلسطین بر ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک

به اهتزاز در آمدن پرچم فلسطین بر ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک

روز گذشته در صحنه ای از جشن، و در میان مشارکت نمایندگانی از برخی کشورها، محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین، پرچم این کشور را بر سکوی داخلی ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک، برای اولین بار در تاریخ این سازمان بین المللی بالا برد. عباس پیش از آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که حکومت فلسطین، دیگر به توافقنامه هایی که با اسرائیل امضا کرده بود پایبند نخواهد بود، زیرا اسرائیل بر عدم پایبندی و تعهد به آن توافقنامه ها اصرار دارد.