توافق دولت‌های ساحلی دریای خزر بر سر رژیم حقوقی این دریا

روسیه، ایران، آذربایجان، قراقستان و ترکمنستان امروز در شهر اکتاو قزاقستان با امضای توافقنامه‌ای درباره‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر به منازعه‌ای ۲۰ ساله ببن خود بر سر این موضوع پایان دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر که امروز برای امضای این توافقنامه‌ی حقوقی در قزاقستان گرد آمده بودند در سخنان خود پیش از امضای توافقنامه از هرگونه اظهار نظری در این باره خودداری نمودند.