وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه (۵ اکتبر) گفت «استقرار سامانه موشکی اس ۳۰۰ در سوریه نشانه تنش نظامی است و از دست یابی به راهکار سیاسی برای جنگ داخلی بیش از هفت ساله سوریه جلوگیری می کند».
مسکو روز سه شنبه گفت «روسیه سامانه موشکی زمین به هوا تحویل حکومت سوریه داده است. این اقدام در پی سرنگونی هواپیمای جاسوسی روسیه توسط رژیم سوریه در سپتامبر صورت گرفت. روسیه گفت اسرائیل به طور غیر مستقیم در این حادثه دست دارد چرا که نیروهای سوریه جنگنده های اسرائیلی در حال حمله به این کشور را مورد هدف قرار گرفتند».
انیس فون دیر مول سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در نشست خبری گفت «فرانسه با نگرانی اخبار مربوط به دراختیار گذاشتن توانمندهای پیشرفته پدافند هوایی به حکومت سوریه توسط روسیه را دنبال می کند».
وی افزود «چنانچه روسیه این تجهیزات نظامی را در اختیار سوریه قرار بدهد این مساله با توجه به تنش در منطقه موجب تداوم افزایش تنش نظامی و جلوگیری از رسیدن به راهکار سیاسی در سوریه می شود».