اقدامی که مجدداً صحنه سیاسی را متشنج کرد

عناصری از نیروهای وابسته به دولت مشروع در حال گشت زنی در برخی محله های شهر سرت – عکس از خبرگزاری فرانسه

عناصری از نیروهای وابسته به دولت مشروع در حال گشت زنی در برخی محله های شهر سرت – عکس از خبرگزاری فرانسه

در اقدامی که صحنه سیاسی لیبی را مجدداً متشنج کرد، پارلمان به رسمیت شناخته شده لیبی روز گذشته با رأی گیری کم سابقه ای در مقر پارلمان در شهر طبرق در شرق این کشور، به دولت آشتی ملی به ریاست فایز السراج که مورد حمایت سازمان ملل متحد است رأی اعتماد نداد.

پس از گذشت نزدیک به شش ماه از امضای توافقنامه صخیرات در مراکش که با تأیید جامعه بین الملل و به امید پایان دادن به بحران لیبی منجر به تشکیل دولت سراج شد، ۶۱ نفر از اصل ۱۰۱ عضو مجلس نمایندگان که در یک جلسه غیر منتظره شرکت کرده بودند به دولت سراج رأی مخالف دادند، و ۳۹ عضو دیگر از رأی دادن خود داری کردند در حالی که تنها یک نفر به نفع دولت رأی داد.

این در حالی است که سراج یا هیئت سازمان ملل، یا ایالات متحده و کشورهای غربی، در این باره هیچ واکنش رسمی نشان ندادند در حالی که قبلاً شرط کرده بودند در صورت برگزاری جلسه پارلمان به صورت امن و با تمامی اعضا، دولت سراج رأی اعتماد خواهد گرفت و موفق خواهد شد.