بر قدرت مشترک عربی تأکید کرد و به فواید پل برای حجاج و اقتصاد اشاره کرد

ملک سلمان هنگام حضور در پارلمان مصر در قاهره – عکس از بندر الجلعود

ملک سلمان هنگام حضور در پارلمان مصر در قاهره – عکس از بندر الجلعود

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته در «مجلس نمایندگان»، مصریان را خطاب داد و گفت: « تجربه نشان داده است که کار مشترک، با تنظیم مکانیسم روشنی که سلطه قانون گذاری و اجرایی مسؤلیت آن را متحمل شوند، باعث می شود ما قوی تر باشیم». وی تأکید کرد: «مأموریتی که باید بر آن کار کنیم، مبارزه با تروریسم است». وی همچنین بر اراده سیاسی و تلاش جدی برای تشکیل نیروی مشترک عربی تأکید کرد.

ملک سلمان بر اهمیت همکاری نزدیک بین مصر و عربستان سعودی برای تحقق تعادل در منطقه به جای پراکندگی تأکید کرد.

ملک سلمان عنوان کرد که مصر و عربستان سعودی فرصت مهمی برای همکاری در زمینه اقتصادی دارند. وی به امضای چند یادداشت تفاهم و قرارداد سرمایه گذاری در سفر کنونی خود به مصر اشاره کرد که از جمله آن ها ایجاد یک پل زمینی میان دو کشور است. ملک سلمان اشاره کرد این پل دروازه ای برای تقویت حرکت اقتصادی داخل مصر خواهد بود، و گذرگاهی برای مسافران و حجاج خواهد بود، علاوه بر این فرصت های شغلی ایجاد خواهد کرد.

دکتر علی عبد العال رئیس پارلمان مصر نیز به نوبه خود گفت: «روابط میان مصر و عربستان سعودی رابطه ای برادرانه است».