تأکید بر تخصیص بودجه های هنگفت از دولت برای مسکن

پادشاه در حال سخنرانی برای وزیر مسکن و مسؤلان ارشد وزارت خانه در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه در حال سخنرانی برای وزیر مسکن و مسؤلان ارشد وزارت خانه در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته تأکید کرد تامین مسکن مناسب برای شهروندان را مورد توجه شخصی قرار می دهد. وی همچنین تأکید کرد دولت با ثبات کامل در مسیر رشد و توسعه گام برمی دارد و به ساخت و تکمیل مسیر و ادامه پیگیری توسعه همه جانبه و متوازن در همه مناطق کشور ادامه خواهد داد.

پادشاه عربستان هنگام استقبال از ماجد الحقیل وزیر مسکن و مسؤلان ارشد وزارت و کسانی که در بخش های دولتی و خصوصی علاقه مند به مسکن هستند گفت: «تأمین مسکن مناسب برای شهروندان و فراهم کردن یک زندگی مناسب و معقول، یکی از اولویت های ما، و مورد توجه شخصی من است، و تصمیمات اخیر سازمان ها در این جهت است،  و همگان از اهتمام دولت به این بخش و از بودجه های هنگفتی که به تصویب رسید آگاهی دارند». ملک سلمان افزود: «سرمایه گذاری در این بخش و تقویت نقش بخش خصوصی را تشویق می کنم تا به عنوان شریکی مکمل در راستای تلاش های دولتی در تحقق این هدف باشد».

پادشاه با اشاره به تلاش هایی که مسؤلان در وزارت مسکن انجام می دهند، بر اهمیت اتداوم این وزارتخانه و بخش های شرکت کننده در تحقق اهداف و برنامه های طراحی شده تأکید کرد.