با وزیر دادگستری و سران و اعضای قوه قضائیه و همه دادگاه ها ملاقات کرد

ملک سلمان بن عبدالعزیز در دیدار با وزیر دادگستری و سران و اعضای قوه قضائیه (عکس از بندر الجلعود)

ملک سلمان بن عبدالعزیز در دیدار با وزیر دادگستری و سران و اعضای قوه قضائیه (عکس از بندر الجلعود)

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بر اهمیت قوه قضائیه و جایگاه آن و همچنین اهتمام دولت به همراهی قوه قضائیه و ادامه استقلال آن و همچنین اجرای مفاد آن برای همه بدون استثنا، تأکید کرد.

ملک سلمان که در حضور وزیر دادگستری و سران و اعضای قوه قضائیه سخن می گفت تأکید کرد که قوه قضائیه در عربستان سعودی اقتدار خود را بر طبق مفاد شریعت اسلامی و با توجه به متون قرآن و سنت پیامبر اتخاذ می کند، و این امر در قانون اساسی تصریح شده، و از زمان پادشاهی ملک عبدالعزیز، رحمه الله، این مرجعیت دولت است که به اذن خداوند بلندمرتبه همین روش ادامه خواهد داشت. وی همچنین بر حل و فصل اختلافات و شکایت های قانونی در زمانی کوتاه تاکید کرد.