1457720800070423700

ملک سلمان بن عبد العزیر پادشاه عربستان سعودی وسران کشورهای عربی واسلامی در مراسم اختتامیه مانور “رعد شمال” وارد پایگاه نظامی “ملک خالد” واقع در منطقه حفر الباطن  حضور داشتند.

رژه نظامی نیروهای مسلح شرکت‌کننده در رزمایش “رعد شمال” زیر نظر ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین برگزار شد.

 پادشاه عربستان سعودی در مراسم اختتامیه این مانور بر “توییتر” نوشت: “از همبستگی ما افتخار می کنیم، جهان به عزم ما برای جلوگیری نیروهای شر و افراط گرایی ومبارزه با تروریسم تماشا می کند”.

در حاشیه این مانور، ملک سلمان با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد واوضاع منطقه وراوبط دو جانبه بررسی می کنند.

در پایان این رزمایش که ۲۰ کشور عربی واسلامی در ان شرکت کرد، پادشاه سلمان مانور هواپیماهای جنگنده و رزمایش ورژه زرهی پوش ها وگروه های “فرسان امارات عربی متحد” و “دل شیر” پاکستانی” و”شاهین عربستان سعودی” تماشا کرد.