پروژه‌های توسعه‌ای و آموزشی به ارزش پنج میلیارد ریال راه‌اندازی می کند

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و شاهزاده فیصل بن سلمان

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و شاهزاده فیصل بن سلمان

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی، بر اهمیت امنیت وارامش کشور خود تاکید کرد، وی گفت: “امنیت عربستان نعمت بزرگ از خداوند متعال است”.

پادشاه عربستان سعودی در جریان دیدار خود از مدینه منوره، ایجاد شماری از پروژه‌های توسعه‌ای و آموزشی به ارزش پنج میلیارد ریال راه‌اندازی می کند. این پروژه‌ها زمینه زندگی بهتر برای ساکنان و زائران منطقه را فراهم خواهد کرد.

پروژه‌های آموزشی در مقدمه پروژه‌هایی است که خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، سنگ بنای آن را خواهد گذاشت، همچنین اجرای پروژه‌های تولید برق از طریق راه‌اندازی ایستگاهی در وسط شهر و ایستگاه‌های تبدیل انرژی در مناطق احد، البرکه، خندق و البیداء با هزینه‌ای معادل ۲۴۷۵ میلیون ریال ساخته آغاز خواهد شد.

در چارچوب پروژه‌های بهداشتی نیز بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی مدینه منوره با هزینه ۴۱۵ ساخته خواهد شد.

خادم حرمین شریفین را در این سفر شماری از شاهزادگان، وزرا و مسئولان بلند رتبه دولتی همراهی می کنند.