شرکت گوگل ویژگی جدید کاریابی در شرکت ها و نهادهای بومی و منطقه ای را به جوانان عرب عرضه کرد.

کاربران ۱۵ کشور در خاورمیانه در موتور جستجوی گوگل می توانند بعد از اضافه کردن مشاغل مورد نیاز از فهرست های کارشناسی شده و منظم مثل «بازاریابی در قاهره» بهره بگیرند.

در این صفحه، جزئیات کامل شغل مورد نظر مثل حقوق و کارفرما و پرسنل شرکت یا موسسه یا انجمن و غیره عرضه می شود.

طارق عبد الله مدیر منطقه ای بازاریابی گوگل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت «جستجوی شغل مناسب با مهارت ها و نیازهای افراد بخشی از وظیفه گوگل برای سازماندهی اطلاعات در جهان و امکان دسترسی مردم به آنها است.»

جوانان با این ویژگی جدید می توانند از طریق اشتراک در نوتیفیکیشن هایی که با ایمیل ارسال می شوند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند. این نوتیفیکیشن ها از گزینه های متعدد شغلی برخوردارند.

گوگل به تازگی از طریق همین ویژگی کاریابی بومی و منطقه ای در اغلب خاورمیانه و شمال آفریقا فعال شده است.

غول اینترنتی گوگل با شرکت های دیگر در این حوزه جدید همکاری می کند.