شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی  با حسینه واجد، نخست وزیر بنگلادش

شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی با حسینه واجد، نخست وزیر بنگلادش

حسینه واجد، نخست وزیر بنگلادش و هیئت همراه وی روزگذشته به عربستان سعودی می رسد، تا گسترش روابط بین دو کشور و پرونده های داغ منطقه ای را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی ، حسینه واجد در فرودگاه ملک عبدالعزیز بین المللی استقبال کرد، همچنین دکتر عادل الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی عربستان سعودی ودکتر هانی ابو راس شهردار جده و جمعی از مقامات عربستان سعودی انجام شد.

شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ضیافت شامی را به افتخار حسینه واجد، نخست وزیر بنگلادش در قصر ملک عبد العزیز در جده ترتیب داد.