تأکید بر توجه ملک سلمان به حرمین و زائران

ولیعهد عربستان سعودی و شاهزاده خالد الفیصل امیر منطقه مکرمه و شاهزاده فیصل بن سلمان امیر منطقه مدینه طی نشست کمیته عالی حج – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ولیعهد عربستان سعودی و شاهزاده خالد الفیصل امیر منطقه مکرمه و شاهزاده فیصل بن سلمان امیر منطقه مدینه طی نشست کمیته عالی حج – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور  و رئیس کمیته عالی حج عربستان سعودی، تأکید کرد حرمین مقدس و زائران و حجاج مورد توجه ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی، و علاقمندی و پیگیری مداوم ایشان قرار دارند.

ولیعهد عربستان سعودی در نشست کمیته عالی حج با حضور اعضای کمیته تأکید کرد: « با هر کسی که وسوسه شود امنیت حج و حجاج و مکه مکرمه و خانه خدا را به خطر بیندازد، مقابله می کنیم».

شاهزاده محمد بن نایف توضیح داد، کار دستگاه های دولتی و بخش های مرتبط با حج و زائران، به طور معمول، پس از انجام مراسم حج به طور مداوم ادامه دارد، و هر فصل از حج، تحت بررسی و تحقیق در تمامی جنبه های عملکرد این مأموریت قرار می گیرد، و به تقویت جوانب مثبت و کاستن جنبه های منفی در ارائه خدمات و امکانات به زائران و حجاج می انجامد.