عبدالمهدی به {الشرق الأوسط} گفت که خواهان بازگشت صادرات از طریق بنادر عربستان است

Adil-CUT

عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق تأکید کرد که کشورش با سیاست عربستان در خصوص تصمیم سازمان کشورهای تولید کننده نفت (اپک) در جلسه ۲۷ نوامبر گذشته در وین ، مبنی بر کم نکردن میزان تولید و ترک قیمتها به عهده بازار، موافق است.

عبدالهادی در گفتگو با «الشرق الأوسط» توضیح داد که در جلسه، برای درمان کاهش قیمت نفت دو ایده وجود داشت، ایده اول را علی النعیمی، وزیر نفت عربستان و ایده دوم را یوسف یوسفی، وزیر انرژی الجزایر مطرح کرد. بنا بر طرح عربستان که عبدالمهدی آن را «نظریه عربستان» می نامد، ترک کاهش قیمتها تا جایی که همه تولید کننده های حاشیه ای که برای ادامه تولید نیازمند قیمتهای بالا هستند از رده خارج شوند و در این صورت «اپک»، بدون از دست دادن حتی یک بشکه از سهم بازار خود، از مازاد رهایی یابد. اما ایده الجزایر بر مبنای کاستن ۵ درصدی «اپک» از تولید خود یعنی معادل ۱٫۵ میلیون بشکه در روز بود.

عبدالمهدی درباره گفتگو با عربستان سعودی در مورد بسیاری از پرونده های مهم ابراز علاقه کرد؛ وی همچنین خواهان بازگشت صادرات نفت عراق از طریق بنادر عربستان و خط لوله عربستان- عراق است، که پس از جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ بسته شد.