یک شرکت آمریکایی موافقت می کند مقابل ۶ میلیون دلار آتش سوزیهای نفتی را خاموش کند

جنگجویانی از نیروهای فجر لیبی روز گذشته به سوی پایگاه نظامی الوطیه وابسته به ارتش ملی آتش گشودند (آ.ف.ب)

جنگجویانی از نیروهای فجر لیبی روز گذشته به سوی پایگاه نظامی الوطیه وابسته به ارتش ملی آتش گشودند (آ.ف.ب)

وزیر لیبی برای «الشرق الأوسط»، از معلوماتی نظامی و اطلاعاتی پرده برداشت که تأکید می کنند یک گروه فنی سودانی اقدام به تعمیر و راه اندازی جنگنده های وابسته به شبه نظامیان «فجر لیبی» کرده اند که اخیراً مخازن نفتی در بندر سدره در لیبی توسط آن ها بمباران شد.

وزیر که نخواست نامش فاش شود، گفت: «همکاری تکنسین های سودانی با نیروهای فجر لیبی برای تعمیر جنگنده ها، ممکن نیست بدون آگاهی و موافقت دولت سودان صورت پذیرد».

در همین رابطه، حکومت لیبی اعلام کرد که با پیشنهاد یک شرکت آمریکایی متخصص در خاموش کردن آتش سوزی های نفتی برای خاموش کردن مخازن نفتی آتش گرفته در بندر سدره، موافقت کرد. با این توضیح که هزینه کلی این پیشنهاد در حدود ۶ میلیون دلار می باشد و شرکت مربوطه، برای آغاز به کار شرطی مربوط به آتش بس قرار نداده است.