نبیل دو فریج به «الشرق الأوسط» گفت «حزب الله» به نفع ایران مانع تراشی می کند

نبیل دو فریج وزیر دولت در امور توسعه اداری لبنان

نبیل دو فریج وزیر دولت در امور توسعه اداری لبنان

نبیل دو فریج وزیر دولت در امور اصلاحات اداری لبنان گفت، مانع تراشی «حزب الله» باعث عدم انتخاب رئیس جمهور می شود. وی تأکید کرد دولت با وجود سختی کار در غیاب رئیس جمهور هنوز باقی است.

دو فریج به غیر ممکن بودن و سختی انتخاب رئیس جمهور در حال حاضر اشاره کرد و گفت: «مانع تراشی ها به خصوص از سوی «حزب الله» و «سرهنگ میشل عون» هنوز پابرجاست». وزیر طی گفتگویی که «الشرق الأوسط» با وی انجام داد افزود: «حزب الله رئیس جمهور نمی خواهد تا این انتخابات به عنوان یک کارت در دست ایران بماند که از سوریه و عراق چیزی به دست نیاورد، و تلاش دارد پرونده لبنان را حفظ کند تا از طریق آن به مانور منطقه ای و بین المللی بپردازد». وی ادامه داد: «جامعه بین المللی باید همانند لبنان به دنبال پیمان طایف دیگری در عراق و سوریه باشد، همان گونه که اوضاع در زمان جنگ لبنان بود و پیمان طایف منجر به توقف جنگ در لبنان شد و ضامن صلح مدنی و ایجاد قانون اساسی شد».

از سوی دیگر دوفریج حملات ناحق کلامی به عربستان سعودی و کشورهای خلیج  را محکوم کرد و با انتقاد از اقدامات «حزب الله» در این رابطه گفت: «توهین به عربستان سعودی که همیشه  در سختی ها و خوشی ها دست خود را برای پشتیبانی از لبنان دراز کرده بود، ناسپاسی و قدرنشناسی است».