الدیری به “الشرق الاوسط”: طی یک‌ ماه آینده تشکیل خواهد شد

محمد الدیری وزیر خارجه لیبی

محمد الدیری وزیر خارجه لیبی

محمد الدیری وزیر خارجه لیبی، گروه‌های مختلف لیبی به توافق صخیرات برای پیوستن به پیمان ملی  را خواستار شد، وی به “الشرق الاوسط” گفت: “سازمان ملل دولت لیبی را تعیین نکرده و اعلام کرده است در این‌ خصوص دخالت نمی‌‌ کند”.

الدیری با اشاره به آمادگی برخی از گرو‌های مسلح برای همکاری در روند اجرای توافق “صخیرات”، همچنین اعلام کرد که دولت لیبی طی یک‌ ماه آینده تشکیل خواهد شد.

وی افزود، توافق صخیرات به پارلمان “طبرق” در شرق ان کشور، که مورد تایید جهانی است و نیز کنگره ملی ارائه خواهد شد، همچنین گفت: ” ماموریت پارلمان تشکیل دولت و اعلام آن طی ۳۰ روز آینده است”.