هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان بر حفظ روابط با آمریکا «به ویژه در شرایط کنونی» تاکید کرد.
ماس صبح روز سه شنبه (۲ اکتبر) پیش از سفر به آمریکا گفت « در جریان این سفر درباره مسائل فراوان از جمله سوریه و برجام و روابط با روسیه و چشم انداز روابط آلمان و آمریکا گفت و گو می کنیم.»
ماس عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان افزود «هر چند با آمریکا در شرایط کنونی اختلاف نظر سیاسی داریم اما روابط دوستانه بین آلمان و آمریکا جای شک ندارد. آمریکا همچنان مهم ترین کشور متحد اروپایی ها است.»
به گزارش خبرگزاری آلمان، ماس در بیانیه وزارت خارجه آلمان یادآور شد «ما به دنبال ایجاد توازن در همکاری های سیاسی نیستیم بلکه در صدد تقویت روابط دوستانه بین آمریکا و آلمان هستند. خیلی خوشحالم که سال ویژه آلمان را در آمریکا در چنین روزی یعنی سالروز اتحاد آلمان افتتاح می کنم.»
او افزود «همکاری دو کشور تنها با نیروی مردم که جانی تازه در کالبد این همکاری می دمند نیرومند تر می شود.»
وزیر امور خارجه آلمان گفت «باید تبلیغات موثری برای تقویت روابط دوستی بین دو کشور انجام شود.»
قرار است ماس با چندین مقام دولت آمریکا از جمله وزیر امور خارجه مایک پمپئو و مشاور امنیت ملی جان بولتون و اعضای کنگره ملاقات کند.