برکناری ۱۱۰ نفر از نیروهای امنیتی به علت سوء ظن به ارتباط آن ها با سازمان های «تروریستی»

التهامی العبدولی وزیر دولت تونس

التهامی العبدولی وزیر دولت تونس

التهامی العبدولی، وزیر خارجه تونس گفت که «داعشی های تونس» تحت کنترل هستند، و تمام تحرکات داعش در مرزهای تونس با لیبی تحت نظر است، به خصوص این که لیبی، به علت درگیری های جاری بین گروه های طرابلس و بنغازی، مرزها را تحت کنترل ندارد. وی در گفتگویی ویژه با «الشرق الأوسط»، طرف های لیبی را به اولویت دادن به منافع والای کشورشان و توجه به امنیت و ثبات آن فرا خواند.

در همین راستا، تونس ۱۱۰ نفر را در دستگاه های مختلف امنیتی، به علت مشکوک شدن به ارتباط آن ها با سازمان های «تروریستی» برکنار کرد. توفیق بوعون، بازرس کل امنیت ملی در وزارت کشور، در مصاحبه با شبکه رادیویی خصوصی «رادیو مید» تونس اعلام کرد: « به منظور ایمن سازی موسسه امنیتی و نظامی از نفوذ سازمان های تروریستی، از کل دستگاه های مسلح (گارد ملی، پلیس، نگهبانان زندان، گمرک، وارتش) ۱۱۰ نفر برکنار شدند».

بوعون گفت: «پنج یا شش نفر از این افراد به علت «ارتباط مستقیم با شبکه های قاچاق یا برخی از عناصر تروریستی، به دستگاه قضایی ارجاع داده شدند».