وزارت امور خارجه بریتانیا نسبت به سفر شهروندان دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی به ایران هشدار داد.

به گزارش الشرق الاوسط، وزارت خارجه بریتانیا نسبت به سفر شهروندان دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی به ایران هشدار داده است.

وزارت امور خارجه بریتانیایی در وب سایت خود که اطلاعات مربوط به ایران را به روز می‌کند آورده است: شهروندان بریتانیایی که ملیت ایرانی هم دارند، در صورت سفر به ایران با خطر روبرو هستند، همان طور که همه ما متاسفانه در برخی موارد شاهد آن بودیم.

دولت بریتانیا تاکید کرده است که توانایی محدودی برای حمایت از آنها در صورت بازداشت در ایران خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای اعلام کرد: «جرمی هانت، وزیر خارجه تصمیم گرفته است تا به شهروندان بریتانیایی-ایرانی توصیه کند که تنها برای سفرهای ضروری به ایران سفر کنند.»

وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد “به همین دلیل اگر یک شهروند دارای تابعیت دوگانه دستگیر شود توان ما برای حمایت بسیار محدود است.”