فضاهای خالی بدون توضیح در فهرست‌ها کارشکنی حوثی‌ها در توافقنامهٔ اسرا است.. ۵ مرحلهٔ اجرایی وجود دارد

لندن: بدر القحطانی

گروه یمنی شرکت کننده در کمیتهٔ اسرا و بازداشت شدگان برای سفر به اردن جهت مشارکت در جلسه‌ای مهم در خصوص مذاکرات سوئد در روز چهارشنبه آماده می‌شود.
یک مقام مسئول در گفتگو با «الشرق الاوسط» معتقد بود فضاهای خالی حوثی‌ها در توضیحات ارائه شده دربارهٔ هزاران زندانی لیست دولت یمن به مثابهٔ کارشکنی در توافقنامه است.
در واقع حوثی‌ها در خصوص ۲۳۲ اسم از این فهرست حاضر به رائهٔ هیچ توضیحی نشدند در حالی که توافقنامه شامل ۵ مرحلهٔ پیاپی است؛ تبادل فهرست، گزارش دربارهٔ فهرست‌ها، توضیح دربارهٔ گزارش‌ها، پاسخ به توضیحات و مقدمات لجیستیک برای آزادی اسرا و بازداشت شدگان.
هادی هیج رئیس گروه دولت یمن در این کمیته تأکید کرد که پروندهٔ اسرا در مرحله دوم متوقف شد.
وی امتناع حوثی‌ها از ارائه توضیحات در خصوص ۲۳۲ اسم که از جملهٔ آنها همچون محمد قحطان و فیصل رجب مشمولان قطعنامهٔ ۲۲۱۶ سازمان ملل هستند را ایجاد خلل در توافقنامه دانست.
وی توضیح داد: حوثی‌ها فهرستی که دولت به آنها تقدیم کرد را به گروه‌هایی تقسیم کردند که ادعا کردند برخی از آنها زندانی نشده‌اند علیرغم اینکه شواهدی مبنی بر زندانی بودن و مکان زندانی شدن آنها وجود دارد و مدعی شدند یک گروه دیگر آزاد شده‌اند باز هم شواهدی بر زندانی بودن آنها وجود دارد و ما از آن گذشتیم.
وی ادامه داد: شبه نظامیان از گروهی دیگر که تخیلی هستند یا اسم‌هایشان کامل نیست سخن گفتند و با این حال ما گفتیم شاید اشتباه کرده باشند و از این نیز گذشتیم.
وی افزود: گروه چهارمی که در خصوص وضعیت آن توضیح مثبت و یامنفی ارائه نشده و بی توضیح ماندند باعث ایجاد کارشکنی در توافقنامه می‌شود به خصوص کسانی که مشمول قطعنامهٔ ۲۲۱۶ سازمان ملل هستند که از جملهٔ آنها فیصل رجب و محمد قحطان هستند.
براساس اظهارات هیج، گروه دولت یمن به این وضعیت اعتراض کرده و به نمایندهٔ سازمان ملل هشدار دادند در صورت پر نکردن فضاهای خالی با توضیحات دربارهٔ ۲۳۲ اسم از ارائه هیچگونه توضیحی در خصوص فهرست‌ها به حوثی‌ها خودداری خواهند کرد.
وی در پایان عنوان کرد عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور یمن دستور داد در خصوص هرگونه موضوعی در رابطه با اسرا باید با تعامل برخورد شود و اگر هرگونه خللی پیدا شد از آن به خاطر اسرا چشم پوشی شود.