توسط یک باند در سوریه ربوده شد وبه ذینفع در لبنان تحویل داد

1449944498241640300

 

 

منتظر است هانیبعل، پسر معمر قذافی رهبر سابق لیبی در مورد پرونده امام موسی صدر، موسس شورای عالی شیعه در لبنان وهمراه وی شیخ محمد یعقوب وروزنامه نگار عباس بدر الدین که در سال ۱۹۸۷ ربوده شد، بازجویی کند

زاهر حماده یک قاضی تحقیق در لبنان اعلام کرد، قصد دارد از پسر معمر قذافی در مورد پرونده ربوده شدن امام موسی صدر بازجویی کند.

منابعی امنیتی لبنان از آزادی هانیبال در منطقه البقاع ربوده شد، خبر دادند و اعلام کردند که وی در مسیر بازگشتش از سوریه بوده است.