جلسه شورای امنیت سازمان ملل

جلسه شورای امنیت سازمان ملل

مصر همزمان با آغاز سال جدید میلادی کرسی غیر دائم خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحویل گرفت، از امروز (جمعه) رسما کار خود را در این سمت آغاز خواهد کرد وبه مدت دو سال در تمامی جلسات این شورا شرکت نماید.

این برای ششمین بار در تاریخ است که مصر به عنوان عضو غیر دائم شواری امنیت انتخاب می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۱۵ عضو تشکیل شده است که پنج عضو آن دائمی و عبارتند از روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه و ۱۰ عضو آن نیز غیر دائمی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل و به مدت دو سال انتخاب می شوند.