سرباز مسلح یمنی – آژانس عکس خبری اروپا

سرباز مسلح یمنی – آژانس عکس خبری اروپا

صنعا، عرفات مدابش – گروه شورشی حوثی در یمن هفت شرط را برای پایان دادن به اعتراضاتشان به عبد ربه منصور هادی ارائه دادند.

خواسته های حوثی ها طی نامه ای مطرح شد. به گفته آنان کمیته ریاست جمهوری میانجی بین دو طرف درگیری صعده را قبل از دریافت این نامه ترک کرد. دو روز پیش کمیته میانجی که از سوی رئیس جمهور یمن به صعده اعزام شده بود گفت گفتگوها با رهبر حوثی ها به نتیجه نرسیده است. در مقابل حوثی ها این کمیته را به عدم بی طرفی و شتاب در بازگشت به صنعا بدون دریافت نامه ارسالی از سوی عبدالمالک حوثی رهبر حوثی ها به هادی رئیس جمهوری متهم کردند.

در این نامه که “الشرق الاوسط” متن آن را دریافت کرده برخی از شروط حوثی ها عنوان شده است. بارزترین این شروط استعفای حکومت وفاق ملی و تعیین یک نخست وزیر مستقل و لغو تدابیر اقتصادی اخیر در خصوص لغو یارانه سوخت و بی طرفی رسانه ها به شمار می روند. حوثی ها خواستار مشارکت آشکار و کامل در عرصه سیاسی و تصمیم گیری های سیاسی شدند. آنها بر پایان دادن به اعتراضاتشان تنها پس از برآورده شدن کلیه این شروط تاکید کردند. این درحالی است که آمادگی های نظامی برای مقابله با آنها درصورت تصمیم به بکارگیری اسلحه جریان دارد.

متن خواسته های هفت گانه حوثی ها به شرح زیر است:

نخست: گرانی سوخت.

الف: بازنگری در قانون گرانی سوخت و تن دادن به خواسته های مردمی

ب: اتخاذ تصمیم فوری درخصوص لغو کلیه منابع معروف فساد

ج: تشکیل یک کمیته اقتصادی از کارشناسان و اقتصاددانان که در مورد آنان اتفاق نظر وجود داشته باشد. ماموریت این کمیته اطلاع از اوضاع اقتصادی و منابع و هزینه های دولت و شناخت عدم توازن ناشی از فساد و بررسی راه های برون رفت از این وضعیتاست.

دوم: دولت

الف: صدور دستوری مبنی بر برکناری حکومت کنونی و تشکیل حکومت شایسته محور که بیانگر مشارکت ملی باشد. توافق بر سر برنامه های حکومت جدید در عرض دوهفته از مدت تاریخ برکناری

ب: انتخاب نخست وزیر مستقل که به شایستگی و درستکاری معروف بوده و مورد توافق کلیه طرف ها باشد. توافق بعدی بر سر انتخاب سایر وزیران خواهد بود.

ج: تحقق مشارکت ملی واقعی در کلیه دستگاه و نهادهای دولتی بر طبق نتایج کنفرانس گفتگوی ملی

سوم: مشارکت در تصمیم گیری سیاسی

چهارم: بازنگری در تصمیم تاسیس کمیته ملی خاص به پیگیری و نظارت بر اجرای نتایج کنفرانس گفتگوی ملی و کمیته تدوین قانون اساسی.

پنجم: الزام نهادهای رسانه ای رسمی به سیاست توافق و نکوهش سیاست برکناری ها و دست بر داشتن از تحریک مذهبی و نژادی و دامن زدن به درگیری ها و بی طرفی در مورد پرداختن به اختلافات سیاسی

ششم: توافق بر سر مکانیزم اجرایی مفاد مذکور

هفتم: پس از توافق در مورد مفاد مذکور و اعلام تصمیمات گرفته شده در خصوص گرانی سوخت و برکناری حکومت کنونی و توافق بر سر تشکیل کابینه جدید، در مرحله اول اردوگاه های نصب شده در ورودی صنعا برداشته شود. پس از تشکیل کابینه مورد توافق اردوگاه های دیگر برداشته شده و به دنبال اجرای بقیه مفاد عملیات انقلابی متوقف شود.