دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، ازگشودن جبهه‌ها با زبان و کلمات آتشینش در فضای توئیتر دست برنمی‌دارد. از لغو توافق با ایران تا هجوم تحریم‌های -هوشمند- به متحدان و مخالفان. و به صدادرآوردن آژیرخطر در باره توافق تسلیحات اتمی با روسیه.
جنگ جدیدش امروز از دوران آتش درامریکا می‌آید، یعنی هفته انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره. انتخاباتی با چند مسیر و ایستگاه. درآن پیر حامل عصای قدرت ایستاده. دموکرات‌ها امید دارند نیرویشان را جمع کنند و با به دست آوردن اکثریت در این انتخابات سرنوشت ساز، قدرت را به دست بگیرند. آنها می‌توانند ترکیب نقشه قدرت در تصمیم‌سازی سیاسی، اقتصادی و امنیتی امریکا را تغییردهند. رئیس جمهوری ترامپ از برنامه انتخاباتی خودش کتابی گرفته که در سیاست از آن راهنمایی می‌گیرد و روشنایی در حالی که با خیال دوره دوم ریاستش سخن می‌گوید.
پرونده مهاجرت به سرزمین امریکا درهمه اشکالش یکی از کلمات رمزی بود که ترامپ با مریدانش در تبلیغات انتخاباتی تا رسیدن به کرسی قدرت از طریق آن حرف می‌زد. شعار «اول امریکا» برای ماجرای مهاجرت طنین بزرگ ملی ایجاد کرد. فریادهای رئیس بی وقفه بالا بود و نقشه ساخت دیوار مرزی بین ایالات متحده و مکزیک به شعار اول امریکا، آسیب بزرگی زد.
دلاوران حمله پیش‌رو که از امریکای لاتین می‌آیند، رئیس جمهوری را واداشتند که جنگ بی سابقه‌ای را میان دوطرف اعلام کند که هم وزن نیستند. هزاران گرسنه گریخته از نیاز و سرکوب، که هیچ نیرویی جز قدرت ناامیدی آنها را به پیش نمی‌برد و از کشورهایشان به دور دست پرتاب می‌کند. طوفان رؤیاست که پاهای برهنه‌شان را به حرکت وامی‌دارد به سوی درخشش امید، امیدی که با چشمانی کم سو در آسمان‌خراشها می‌بینند از دور. وقتی یأس و سرخوردگی و نجوای امید درهم می‌آمیزند، خطرکردن ماشین جادویی می‌شود که جان‌ها را به حرکت وامی‌دارد و به پاها انرژی می‌بخشد و به سمت مقصد آرزوها می‌کوبند.
روزهای حساس انتخاباتی، آهنگ‌شان با صدای گام‌های کسانی همراه می‌شوند که رئیس جمهوری آنها را به چشم ارتشی می‌بیند که امریکا را تهدید می‌کند. امریکایی که برای او اول و آخر است. از بسیج جمعیتی خبرداد که جلوی مهاجمان پابرهنه می‌ایستند. صداهایی در درون امریکا بلند می‌شوند و ارتشی از کلمات برای مواجهه راه می‌افتند تا جنگی موازی با حزب جمهوری راه بیاندازند.
رویدادها روی هم انباشته می‌شوند. هجوم مرگباری که چند روز پیش یکی از متعصبان راستگرا به معبد یهودی کرد. مدیران برنامه انتخاباتی در آن هیزم فراوان پیدا کردند تا باآن آتشی برای رئیس جمهوری و حزبش به راه بیاندازند. چرا که بازرسان در خانه مهاجم متن‌هایی از سخنان رئیس جمهوری پیدا کردند و رسانه‌های جمعی آنها را نمونه‌ای از تحریک و دشمنی با دیگران تعبیرکردند. ولوله‌ای که یهودیان به هنگام دیدار رئیس جمهوری از معبد راه انداختند، در تبلیغات انتخابات میان دوره‌ای به خدمت گرفته شد.
صحنه آینده در مرز امریکا و مکزیک یا حتی در داخل خاک مکزیک چگونه خواهد بود؟ آیا نیروهای امریکایی با سیل مردمی که سلاحی جز خطرکردن ندارند، با خشونت رفتار می‌کنند؟ موضع رسمی و انسانی مکزیک چه خواهد بود؟ سئوال بزرگ‌تر اینکه: موضع سیاسی امریکا چه خواهد بود؟ به خصوص در اوج مبارزات انتخابات میان دوره‌ای کنگره. واکنش رسانه‌ها چه خواهد بود؟ آیا مهاجمان پابرهنه تأثیری بر روند تبلیغات انتخاباتی خواهند داشت؟ مهاجرت با رنگ انسانی‌اش و آثار آن بر برنامه‌های مالی، مسئله‌ای کاملا داخلی است. و نمی‌توان بر مجموعه عوامل موازی بر مسیر این انتخابات حساس چشم پوشاند به خصوص وقتی که رئیس جمهوری آشکارا هرچه به ذهنش می‌رسد را فریاد می‌کند و درگیرمبارزه پیاپی درچندین جبهه است. فردی که برای دادستانی کل نامزد کرد، اتهام آزار جنسی به سه زن به او نسبت داده شد، این ماجرا بر روحیه انتخاباتی زنان اثربزرگی خواهد گذاشت و این تأثیر خیلی از صندوق‌های رأی دور نخواهد ماند.
روزهای آینده در باره داخل و خارج امریکا بسیار خواهند گفت.