بیروت: ویویان حداد

نمایش های طنز همواره حامل پیام ها و ارزش های انسانی بسیاری بوده است که تاثیر بسزایی در پی بردن به آسیب ها و مشکلات مطرح شده دارد.

گروه  Clown Me In  با همکاری یونیسف روز خاصی را به مناسبت آگاهی بخشی در مورد خشونت علیه کودکان در شهر اهدن (شمال لبنان) اختصاص داده است. این برنامه با ابزار خنده و شوخی و دلقک بازی و نمایش های خیابانی برگزار می شود. قرار است شماری از دلقک ها با مشارکت حدود ۱۰۰۰ نفر تن از شهروندان در این برنامه شرکت کنند. نمایش های هنری و سرگرمی و بازی از جمله فعالیت های این طرح است. نحوه مبارزه و از بین بردن خشونت علیه کودکان موضوع اصلی این برنامه می باشد. خانواده ها و کودکان می توانند به طور مستقیم در این نمایش خیابانی و جلسه های گفتگو و سرگرمی های متنوع آن شرکت کنند.

دلقک ها، خانواده ها و کودکان را در این برنامه همراهی کرده و در کنار آنها در برنامه های متنوع حضور دارند.

۱۰ دلقک در این نمایش خیابانی و زنده برنامه هایی برای آگاهی بخشی اجرا می کنند که مخاطبان و شرکت کنندگان هم در بخش های کوتاهی از این نمایش ها شرکت خواهند کرد. شرکت کنندگان و مجریان برنامه درباره خشونت و راه های جلوگیری از آن در جلسات پرسش و پاسخ گفتگو می کنند. دلقک های سیرک خیابانی با اجرای نمایش های بند بازی و بشقاب پرنده تلاش می کنند تا توجه خانواده ها را به لزوم حمایت از کودکان به جای اعمال خشونت و تنبه برای برخورد با اشتباهاتشان معطوف کنند.

خانم سابین شقیر بنیانگذار و رئیس گروه به «الشرق الاوسط» گفت «مساله اصلی اینجاست که ما پیام خود را با خنده و شوخی به مخاطبان منتقل می کنیم و برای کودکان هم خسته کننده نیست. این شیوه به ویژه به درد والدینی می خورد که اصلا توجهی به شیوه رفتار روزانه خود با کودکانشان ندارند. پیام این برنامه از طریق فعالیت های متنوع و هر چند کوچک اما آگاه سازانه به خانواده ها به ویژه کسانی که همیشه رفتار پرخاشگرانه و عصبی با کودکانشان دارند منتقل می شود».

او افزود «اغلب خانواده ها سعی می کنند به زور کودکانشان را وادار به خوردن غذاهایی کنند که دوست ندارند. آنها غذا را توی بشقاب بچه طوری پرت می کنند که به او نشان دهند از رفتارش دل خوشی ندارند. خب، این هم یکی از موارد خشونت علیه کودکان است. ما در نمایش ها روی این موارد دست می گذاریم البته به شیوه خنده دار تا والدین به رفتار غیر سازنده خود پی ببرند».

نقاشی یکی دیگر از برنامه ها است. کودکان با نقاشی از مشکلات روزمره شان با پدر و مادر می گویند که شاید جرات بیان کردنش را ندارند. دو طرف با نوشتن وظایف خود در یک برگه نقاشی متعهد می شوند که به آنها در آینده عمل کنند».

سابین یادآور شد «ما در بسیاری از مناطق لبنان برنامه اجرا کردیم تا نسبت به روابط بین والدین و کودکان در جامعه پایبند به آداب و رسوم دست و پاگیر و پوسیده آگاهی ایجاد کنیم».