توافق برای تشکیل کمیته گفتگو برای تشکیل دولت

اربیل: احسان عزیز

دو حزب حاکم منطقه کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در اقدامی برای عادی‌سازی روابط پرتنش و متشنج بین خود، نشستی را در اربیل و در سطح دفتر سیاسی برگزار کردند. در این نشست مقامات اطلاعاتی دو حزب حضور داشتند.
تیرگی روابط بین دو حزب تقریباً دو هفته پیش در اثر اقدام دستگاه اطلاعاتی حزب اتحادیه میهنی در خصوص دستگیری یک کادر پیشرفته حزب دموکرات در شهر کفری در جنوب سلیمانیه، اتفاق افتاد. دستگاه اطلاعاتی حزب دموکرات نیز در مقابل یک کادر پیشرو در حزب اتحادیه را در اربیل دستگیر کردند.
این امر تشنج و تیرگی روابط بین دو حزب را بیشتر کرد و بر روند مذاکرات برای تشکیل دولت و انتخاب رؤسای پارلمان و اقلیم، تأثیر منفی گذاشت.
پس از حدود ۴ ساعت بحث و گفتگو در پشت درهای بسته، محمود محمد سخنگوی حزب دموکرات تأکید کرد: «در این نشست بسیاری از مسائل مهم که در اولویت طرفین هستند، به جز تشکیل حکومت، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت».
وی افزود: «هر دو حزب بر لزوم تصمیم‌گیری قاطع و جدی از جمله از سرگیری کمیته گفتگو و مذاکره برای تشکیل دولت و انجام این امر در مدت زمانی تعیین‌شده تأکید کردند. کمیته دیگری نیز از سوی طرفین برای ارتقا و افزایش تفاهم مشترک در چارچوب توافقنامه دوجانبه، تشکیل شد که امکان اداره مشترک اقلیم با همکاری احزاب و نیروهای دیگر را میسر می‌سازد».
وی همچنین یادآور شد: «یکی از بزرگترین مشکلاتی که هر دو حزب با آن مواجه هستند، پرونده‌های بین اقلیم کردستان و بغداد و مسئله کرکوک است که به مذاکره و هماهنگی بیشتر نیاز دارد».
سعدی بیره سخنگوی حزب «اتحادیه دموکرات» نیز گفت: «توافق سابق بین دو حزب کم‌رنگ شده و طرفین به لزوم تشکیل و توسعه برنامه سیاسی مشترک برای مدیرت و حکومتداری صحیح در اقلیم واقفند، کما اینکه مواضع هر دو در خصوص شرایط فعلی در کرکوک که رضایبخش نیست، یکی است».
به گزارش منابع آگاه «اتحادیه میهنی» در این نشست طرح خود برای تشکیل دولت از جمله تشکیل دیوان عالی مستقل برای حل و فصل مشکلات حاد بین نیروها و قدرت‌های سیاسی را ارائه داد.