سخنگوی سازمان ملل الساندرا ولوچی روز جمعه (۲۴ اوت) گفت فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه  و نمایندگانی از کشورهای ایران و سوریه و ترکیه در روزهای ۱۱ و ۱۲ سپتامبر به منظور بررسی موضوع تدوین قانون اساسی سوریه دیدار می کنند.

دی میستورا مامور تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه- کشور درگیر جنگ- شده است.

روسیه و ایران دو حامی اصلی تشکیل این کمیته هستند. این دو کشور از رژیم سوریه حمایت می کنند. برخی از گروه های اپوزیسیون رژیم سوریه هم مورد حمایت ترکیه هستند.

ولوچی در نشست خبری افزود “نشست دو روزه نمایندگانی از سه کشور یاد شده و دی میستورا در دفتر ژنو سازمان ملل برگزار می شود.”

به گزارش خبرگزاری فرانسه دی میستورا از تمایل خود برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در اواخر سپتامبر خبر داد.

تشکیل این کمیته مستلزم گفتگوهای بیشتر به ویژه با دولت رییس جمهور سوریه بشار اسد است. ولوچی گفت او درباره نشست های دیگر این سازمان در ماه آینده خبر ندارد.

دی میستورا پیشتر هم برای توقف نبرد در سوریه اقداماتی انجام داد که به نتیجه نرسیدند.

به دنبال آغاز جنگ در سوریه در ۲۰۱۱ بیش از ۳۵۰ هزار نفر کشته و چندین میلیون شهروند آواره شده اند.