رباط- لطیفه العروسنی

سعد الدین العثمانی نخست وزیر مراکش گفت «اصلاحات بزرگ مراکش در سال ۲۰۱۹ میلادی کلید می خورد. هدف این اقدامات رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته است.»
العثمانی در نشست هفتگی کابینه اعضای هیات دولت را به «افزایش تلاش برای اصلاحات فراگیر» فراخواند. او افزود «همزمان با آغاز سال نو ما هم کوشش هایمان را دو چندان می کنیم و سطح عملکردمان را ارتقا می دهیم و در مسیر اجرای اهداف برنامه ها و اقدامات دولت حرکت می کنیم.»
العثمانی افزود «ما همه در پی رسیدن به این هدف هستیم و اینکه به انتظارات پادشاه محمد ششم از دولت جامه عمل پوشانده تا در زمره کشورهای پیشرفته قرار بگیریم. این هدف شدنی است اما به تلاش و کار فراوان و پیگیر نیازمند است.»
العثمانی خاطر نشان کرد «کامیابی هر وزارتخانه به معنای پیروزی همه کابینه است. همه اعضای کابینه باید بدانند که پیروزی و موفقیت تک تک آنها به مثابه کامیابی کل کابینه است. دستاوردهای سال گذشته ادامه خواهد داشت. سال گذشته هم سال اصلاحات چشمگیری بود که با حمایت پادشاه اجرایی شدند.»
او یادآور شد «برخی پروژه ها در سال گذشته اجرا شدند و برخی هم هنوز در انتظار تصویب مجلس هستند. اخبار تعدادی از این طرح ها در روزنامه های رسمی منتشر شدند؛ از قبیل« منشور سیستم عدم تمرکز اداری که در هفته آخر دسامبر (آذر) تصویب شد و کمیته فرماندهی مسئولیت برنامه ریزی برای اجرای آن را به عهده گرفته است.»
عثمانی به برخی از طرح ها و اصلاحات عمده در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸) اشاره کرد که از این قرارند «طرح قانون چارچوب ساختار آموزش و پرورش و پژوهش علمی و برنامه ملی در عرصه دموکراسی و حقوق بشر که به تصویب مجلس رسیده و وزیر مشاور در امور حقوق بشر در حال بررسی نهایی این قانون در راستای اجرای آن است و نیز طرح توسعه ساختار حمایت اجتماعی که در کابینه در دست بررسی است.»