المعلمی تلاش های ۶ ساعته در راهروهای سازمان ملل را برای «الشرق الأوسط» فاش می کند

عبد الله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل

عبد الله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل

سازمان ملل متحد بعد از ظهر روز گذشته تصمیم گرفت نام «ائتلاف عربی» را از لیست گزارش بان کی مون دبیرکل سازمان در خصوص کودکان و درگیری های مسلحانه حذف کند. این اقدام سازمان ملل پس از آن صورت گرفت که عبد الله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل و برخی از سفیران کشورهای عضو در ائتلاف، به قرار دادن نام ائتلاف در گزارش اعتراض کردند.

المعلمی در تماسی با «الشرق الأوسط» گفت: «اعتراض در ساعت ۱۰ به وقت محلی نیویورک تقدیم شد و پس از ۶ ساعت نتیجه مثبت حاصل شد». وی افزود : «درخواست را به «کی مون» دادیم و بدون این که با او دیدار کنیم نتیجه را کسب کردیم». اما المعلمی بر قصد دیدار کردن با دبیرکل سازمان ملل جهت تشکر از تصحیح اشتباه تأکید کرد. وی توضیح داد: «سفیران برخی از کشورهای ائتلاف برای دبیرکل توضیح دادند که اطلاعاتی که به آن ها استناد کرده اشتباه و ناقص هستند، و به منظور حفظ سطح اعتبار گزارش باید در آن تجدید نظر شود.

دبیرکل سازمان ملل نیز به نوبه خود با پیشنهاد عربستان سعودی موافقت کرد مبنی بر این که سازمان ملل و ائتلاف عربی به رهبری عربستان حالت ها و ارقام ذکر شده در متن گزارش را با هم ارائه دهند.

دبیرکل سازمان ملل از ائتلاف عربی خواست پیش از مناقشه گزارش که قرار است در ماه آگوست (مرداد ماه) آینده در شورای امنیت مطرح شود، و به منظور انجام مناقشات مشروح، در اسرع وقت گروهی را به نیویورک ارسال کنند. وی اعلام کرد در انتظار نتیجه بررسی مشترک  دبیر کل نام ائتلاف را از لیست ضمیمه گزارش حذف خواهد کرد.

المعلمی در یک کنفرانس مطبوعاتی جداگانه گفت: «گزارش سازمان ملل نقش عربستان سعودی در یمن را نادیده گرفته است و ما خواستار تصحیح فوری این گزارش هستیم». وی افزود: «ما متهم شدن عربستان سعودی به نقض قوانین بین المللی را نمی پذیریم».

از سوی دیگر، یک مسؤل بلند پایه کویتی، گزارش اخیر سازمان ملل، که در آن ائتلاف عربی را به نقض حقوق کودکان در یمن متهم می کند را توهینی به همه کشورهای خلیج و مردم یمن توصیف کرد.