1467916110173043600

کارشناسان سازمان هواشناسی پیش بینی کرده اند که دمای هوا دو ماه آینده در کشورهای خلیج به شدت افزایش یابد، در حالی که عربستان سعودی به موجب منطقه جغرافیایی بزرگ بیشتر در معرض بالا دمای است.

دکتر مازن عسیری استاد آب و هوا در دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده، غرب عربستان سعودی به “الشرق الاوسط” گفت: “دمای کشورهای خلیج روزهای گذشته به ۵۲ درجه برسد، امکان که بین ماههای اوت و سپتامبر به ۵۵ درجه در سایه افزایش می یابد”.

 وی افزود نوار جغرافیایی که به بالا ترین دمای در معرض خواهد شد، از کشور قطر تا مناطق شرقی عربستان سعودی وکویت وجنوب عراق اغاز شد.

علی مشهور عضو کمیته نامگذاری شرایط آب و هوایی در عربستان سعودی تاکید کرد باد که از قله های بلند کوههای زاگرس در غرب ایران به سمت مناطق کم ارتفاع در جنوب عراق، کویت، شمال و شرق عربستان سعودی دمای افزایش می یابد.