اعلام وزیر کشور بحرین مبنی بر ضوابط جدید برای سفر.. و ایجاد حصار امنیتی

منامه پایتخت بحرین

منامه پایتخت بحرین

سپهبد شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه خواستار تصویب قانونی برای مبارزه با تبعیض و نفرت و فرقه گرایی شد، زیرا منطقه از افراط گرایی سنی و شیعی رنج می برد.

وزیر کشور بحرین تأکید کرد که کشور وی از مشکلات فرقه ای، و دخالت های ایران در امور داخلی رنج می برد. وی افزود: «قانون اساسی و قوانین موجود، بین شهروندان در بحرین تفاوتی قائل نمی شوند، و در بحرین شهروندانی از درجه دوم وجود ندارند». وی ادامه داد: «شیعه بحرین احساس نمی کنند که از مردم درجه دوم هستند، مگر این که در ایران باشند، به خصوص آن هایی که اصالتاً عرب هستند، اما شیعه هایی که اصالت ایرانی دارند ملیت بحرینی دریافت کرده اند و بدین وسیله ارتباط حاکمیتی آن ها با ایران قطع شده است».

در همین راستا، وزیر کشور فاش کرد که در آینده نزدیک یک سری اقداماتی به منظور توسعه عملکرد امنیتی اتخاذ خواهد شد، که برجسته ترین آن ها طرح حصار امنیتی است که اخیراً صورت گرفت، که دستگاه های امنیتی بحرین را قادر خواهد ساخت تا بر قایق رانی در آب های منطقه ای نظارت دقیق داشته باشند، و همچنین ضوابط کلی برای ساماندهی سفر به مناطق خطرناک و همچنین ضوابط دیگری برای سفر افراد زیر هجده سال وضع خواهد شد.