ملک سلمان در دیدار خود با مفتی اعظم ودانشمندان عربستان سعودی

ملک سلمان در دیدار خود با مفتی اعظم ودانشمندان عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی شاهزادگان ومفتی اعظم عربستان سعودی ودانشمندان و شهروندان این کشورروزگذشته در قصر خود در الریاض ملاقات کرد.

این ملاقات با حضور شاهزاده بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن و سعد بن عبد الله بن عبد العزیز بن ترکیو شاهزاده شاهزاده فیصل بن بندر بن عبد العزیز فرماندار منطقه ریاض و خالد العباد رئیس پروتکل سلطنتی، و جمعی از مقامات عربستان سعودی انجام شد.