عباس جزئیات اعدام و تجاوزات اسرائیل را به کری ارائه می دهد

پادشاه اردن هنگام دیدار با کری در عمان (خبرگزاری فرانسه)... رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در حال گوش دادن به کری به هنگام استقبال از وی در مقر اقامتش در عمان با حضور صائب عریقات (آژانس عکس خبری اروپا)

پادشاه اردن هنگام دیدار با کری در عمان (خبرگزاری فرانسه)… رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در حال گوش دادن به کری به هنگام استقبال از وی در مقر اقامتش در عمان با حضور صائب عریقات (آژانس عکس خبری اروپا)

جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که درباره مسجد الاقصی به «معامله» ای دست یافتند که مورد قبول طرف های سه گانه فلسطینی، اردنی و اسرائیلی قرار گرفت. بر اساس این «معامله»، مسلکانان تنها اجازه دارند در مسجد نماز بخوانند، در حالی که به دیگران اجازه بازدید، بدون هیچ گونه مراسم مذهبی داده می شود.

کری پس از دیدارهای جداگانه با ملک عبد الله پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در عمان گفت: «اسرائیل به سیاست های موجود خود در خصوص عبادت ادامه خواهد داد، که از آن جمله این واقعیت اساسی است که مسلمانان در حرم شریف نماز می خوانند، در حالی که غیر مسلمانان بازدید می کنند و مقامات اسرائیلی و مسؤلان اوقاف، که حرم را اداره می کنند، برای بررسی راه های کاهش تنش جلسه برگزار خواهند کرد، و هر دو طرف با دوربین های ویدئویی بیست و چهار ساعته محل را تحت نظارت قرار خواهند داد.

در همین حال، عباس ۵ جلد کتاب را به وزیر خارجه آمریکا ارائه داد، که تجاوزات اسرائیل را ثبت می کند.