قاهره: ولید عبدالرحمن
مصرموفق شد روند فروش کتابی نایاب از دوره اول چاپ مربوط به قرن نوزده را در حراجی درآلمان متوقف کند. دکترهشام عزمی رئیس اداره امور کتاب و اسناد ملی با خبرشد که فروش کتاب نایاب «اطلس سیدید عثمانی» نوشته محمود رئیف افندی از سوی مقامات آلمانی متوقف شد.
این کار حاصل تلاش‌های اداره امور کتاب و اسناد ملی و حساسیت آن بر بازگرداندن اموال مفقود و نسخه‌های خطی و کتاب‌های نایاب است که فروش آنها در کشورهای مختلف اعلام می‌شود.
کتاب«اطلس سیدید عثمانی» مربوط به قرن نوزدهم است – دقیقا سال ۱۲۱۸ هجری-۱۸۰۳ میلادی- و در یکی از حراج‌های برلین آلمان به قیمت ۲۸هزار یورو عرضه شد.
توقف فروش کتاب اقدامی قاطع از سوی مقامات آلمانی از جمله پلیس شهر برلین بود و نتیجه پی‌‌گیری‌های سریع دکترعزمی و گروه کاری اداره کتاب و اسناد ملی انجام دادند. اداره با ارسال نامه‌ای به مقامات آلمانی خواستار متوقف ساختن روند فروش کتاب مذکور شده بود.
گفتنی است این اداره دو روز پیش موفق به متوقف ساختن روند فروش «نسخه خطی قنصوه الغوری» در حراج لندن شد… این نسخه خطی عبارت است از بخشی از نسخه خطی قنصوره الغوری است و در خانه کتاب مصر در تاریخ ۱۸۸۴ میلادی ثبت شده و آخرین بار در اسناد دارالکتب در پایان قرن نوزدهم-۱۸۹۲- دیده شد.