ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از شاهزاده خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین در قصر یمامه در ریاض، شاهزاده محمد بن نایف نیز در تصویر دیده می شود – عکس از بندر الجلعود

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از شاهزاده خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین در قصر یمامه در ریاض، شاهزاده محمد بن نایف نیز در تصویر دیده می شود – عکس از بندر الجلعود

روز گذشته ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی با شاهزاده خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین روابط برادرانه و قوی بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. ملک سلمان در قصر خود در ریاض از نخست وزیر بحرین استقبال کرد و به افتخار او و  هیأت همراه یک مهمانی نهار برگزار کرد.

نخست وزیر بحرین روز گذشته در سفری چند ساعته به عربستان سعودی، وارد ریاض شد و پس از آن این کشور را ترک کرد. شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و جانشین رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی به همراه برخی از مسؤلان دولتی در فرودگاه پایگاه هوایی ملک سلمان از نخست وزیر بحرین استقبال کرده و سپس او را بدرقه کردند.