پادشاه عربستان سعودی طی دیدار با رئیس جمهور اوگاندا در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه عربستان سعودی طی دیدار با رئیس جمهور اوگاندا در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته با  یووری کاگوتا موسونی رئیس جمهور اوگاندا در قصر یمامه در ریاض دیدار کرد. دو طرف در این دیدار رسمی، همکاری بین دو کشور و راه های تقویت و توسعه آن در تمامی زمینه ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. شاهزاده فیصل بن بندر بن عبد العزیز، امیر منطقه ریاض، و شاهزاده متعب بن عبد الله بن عبد العزیز وزیر گارد ملی، و شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور، دکتر مساعد العیبان وزیر دولت و عضو شورای وزیران، دکتر ابراهیم العساف وزیر دارایی، دکتر عادل الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی، دکتر مفرج الحقبانی وزیر کار و دکتر جمال رفه سفیر عربستان سعودی در اوگاندا در این دیدار حضور داشتند.